Rakennushankkeen vinkkilista

Lähtökohtana on asiakkaan oma tilan tarve sekä tontin mahdollisuudet ja rajoitukset

 • tämän hetken tarpeet/tulevaisuuden tarpeet, tilojen käyttötarkoitus
 • mitat: leveys, syvyys ja korkeus (erikoisajoneuvot)
 • luonnonvalon tarve
 • eristettävyys ( eristämätön sääsuoja, ½-lämmin säilytystila (5-17⁰C) vai lämmin tila,(≥17⁰C) jossa myös oleskellaan

Valmistajien tarjontaan tutustuminen

Pääsuunnittelijan (ja vastaavan mestarin) valinta

Rakennusoikeuden, kaavamääräyksien sekä muiden mahdollisten erityisvaatimuksien selvittäminen

 • useilla kunnilla on saatavissa omia oppaita rakentajille
 • ammattitaitoinen pääsuunnittelija antaa hyviä neuvoja koskien rakennusta ja rakennushankkeen läpiviemistä

Ajoituksen miettiminen

 • riittävä aikavaraus suunnittelulle, kilpailuttamisille ja rakennusluvan hankkimiselle
 • talvitarjousten hyödyntäminen
 • oman ajan käyttö rakentamiseen

Perustamistapaselvityksen teettäminen tarvittaessa

Rakennuksen sijoittelun valintakriteerien miettiminen mm.

 • rakennus osaksi toimivaa kokonaisuutta
 • hyvät kulkuyhteydet asuinrakennukseen ja tontin ulkopuolelle
 • palosuojaetäisyydet
 • ilmansuunnat huomioiden

Rakennuksen julkisivumateriaalien ja ulkovärityksen valitseminen

Tarjouksen pyytäminen tallivalmistajalta vakiomallista tai räätälöidystä mallista mahdolliset lisävarusteet huomioiden ja paikallisella suunnittelijalla asemapiirustuksen teettäminen
TAI-SEKÄ
asemapiirustuksen että pääpiirustuksien teettäminen paikallisella suunnittelijalla

Pisari tekee asiakkaan kanssa pääsääntöisesti ns Rakennuslupaehtoisia kauppoja, jolloin tilausvahvistuksen  mukana toimitetaan kohteen pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten. Kauppa astuu voimaan vasta,  kun kohteeseen on myönnetty rakennuslupa. Mikäli rakennuslupaa ei myönnetä, piirustukset ja kielteinen  lupapäätös palautetaan Pisarille, eikä asiakkaalle aiheudu näiden piirustusten osalta kustannuksia.

Rakennushankkeesta ilmoitetaan tontilla kyltillä

Rakennuslupahakemuksen ja liitetietojen hankkiminen ja täyttäminen

 • Suurissa kunnissa rakennuslupien käsittely voi viedä kuukausia, tämä    kannattaa huomioida aikatauluja laadittaessa

Pyydetään tarjoukset mahdollisista perustus- pystytys- ja LVIS-töistä

Kun rakennuslupa on myönnetty

 • sovitaan aikataulutus ja tehtävien rajaus eri toimittajien kanssa.
 • rakennusluvassa määrätyt kokoukset pidetään ja toimitukset tilataan rakennushankkeen etenemisen mukaisesti
 • annetaan mahdolliset rakennusluvassa vaaditut lisäselvitykset, kuten rakennepiirustukset, rakennusvalvontaan

Pisarin toimitus sisältää aina kirjallisen pystytysohjeen ja kuvasarjan. Mahdollisesti vaadittavat viralliset  rakennekuvat sisältyvät tarvittaessa toimitukseen.

Pisarin nettisivuilta löytyvät myös tarkat valokuvasarjat eri tyyppisten rakennuksiemme pystyttämisestä.

Pisarilta on myös saatavissa erisisältöisiä pystytyspalveluita.